Our team is our strength of which we are proud of!

Maria Kalogeraki (Dipl. Eng. Architect)
Natalia Bourleka (Dipl. Eng. Architect)
Vasilis Roidos (Dipl. Eng. Architect)

Elena Anagnostopoulou (Civil Eng.)
Photis Charalampopoulos (Dipl. Eng. Architect)
Miriam Eckle (Dipl. Eng. Architect)
Julia Skounaki (Μuseologist)
Alexander Kokkolas ( Dipl. Design)
Kostas Panagiotopoulos (Civil Eng.)
Kostas Anagnostakis (Mech. Eng.)
Kostas Bolis (Civil Eng.)
Sabine Kablitz (Dipl. Eng.)

Collaborators, cooperating experts and consulters since 2005

Zoltan Adorjani, Marilena Angelidou, Anka Arvanitidou, Klimis Aslanidis, Nikos Athanassiadis, Adam D. Buchholz, Zenon Bucholc, Andreas Douvitsas, Stavros Giannoukaris, Benjamin Gill, Sakis Hatzipavlis, Ines Hartmann, Anna Kaminski, Natascha Kampoli, Olga Karageorgi, Vassilios Karargiris,Yiannis Karydas, Nikos Kazos, Evelyn Kolodziejczak, Pantelis Liakopoulos, Haris Liarikos, Barbara Mavvidou, Joanna Michalopoulou,  Anastasia Panou, Nikoletta Papalymperi, Kerstin Roterberg, Maria Laura Santillo, Isabella Schuetzko, Panagiota Taxiarchi, Marina Thanou, Gregorios Tzigkas, Rafał Wójcik